Bryum subneodamense Kindb.

prątnik jajowaty
Bryum ovatum Jur.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.93 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw