atlas-roslin.pl

Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid.

jeżolist zwyczajny
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
poł-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
XL
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
XL
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.66 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.20.jmak - Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny); poł-zach. Niemcy
20
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/ #14