atlas-roslin.pl

Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid.

jeżolist zwyczajny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
poł-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
XL
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
XL
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
XL

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.66 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.20.jmak - Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny); poł-zach. Niemcy
20
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/ #14