Fissidens crassipes Wilson ex Bruch et Schimp.

skrzydlik tęgoszczecinowy
na stronie — występowanie · znaleziska