atlas-roslin.pl

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra

źródliskowiec zmienny
Cratoneuron commutatum (Hedw.) G.Roth
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
copyright © by Jarosław Makowski
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
XL
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
XL
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
XL
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
XL
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
XL
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
XL
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.31 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.45.jmak - Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
45
leg. Jarosław Makowski #10