atlas-roslin.pl

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.

nastroszek Brucha
Ulota Ulota Ulota UlotaUlotanastroszek kędzierzawy (Ulota crispa)nastroszek amerykański (Ulota hutchinsiae)
Ulota bruchii (nastroszek Brucha)
04.2012, płd.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Ulota bruchii (nastroszek Brucha)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.109 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120400.5.jmak - Ulota bruchii (nastroszek Brucha); płd.-zach. Niemcy
120400-5
leg. Jarosław Makowski
/płd.-zach. Niemcy/ #2