atlas-roslin.pl

Syntrichia laevipila Brid.

pędzliczek gładkowłoskowy
Syntrichia Syntrichia Syntrichia SyntrichiaSyntrichiapędzliczek szerokolistny (Syntrichia latifolia)pędzliczek zielonawy (Syntrichia virescens)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.77 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.