atlas-roslin.pl

Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra

pędzliczek zielonawy
Syntrichia Syntrichia Syntrichia SyntrichiaSyntrichiapędzliczek gładkowłoskowy (Syntrichia laevipila)pędzliczek wapienny (Syntrichia calcicola)
Syntrichia virescens (pędzliczek zielonawy)
09.10.2019, poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Syntrichia virescens (pędzliczek zielonawy)
Syntrichia virescens (pędzliczek zielonawy)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.79 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.