atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925

zespół rajgrasu wyniosłego (łąka rajgrasowa)
Arrhenatheretum medioeuropaeum (Br.-Bl. 1919) Oberd. 1952
Arrhenatheretum elatioris
21.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Arrhenatheretum elatioris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Arrhenatheretum elatioris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Arrhenatheretum elatioris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arrhenatherion elatioris (łąki grądowe dwu i wielokośne)