atlas-roslin.pl

Achillea millefolium s.l.

krwawnik pospolity s.l.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nierurka kwiatów języczkowatych ≥ od blaszki korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Rurka korony kwiatów języczkowatych przeważnie tak długa lub dłuższa niż blaszka korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
  
    
↓niekońcowe odcinki liści odziomkowych szczeciniaste
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
XL
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
· Końcowe odcinki ostatniego rzędu u liści odziomkowych wąsko lancetowate lub równogrube, szczeciniste, do 0.3 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy.
    
    
↑nie końcowe odcinki liści odziomkowych szersze, > 0.3 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· Końcowe odcinki ostatniego rzędu u liści odziomkowych wyjątkowo węższe niż 0.3 mm.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
    
      
↓nierośliny rzadziej owłosione
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedos ...
· zielone, rzadko szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
wystepowanie
syn. Achillea collina · Achillea millefolium ssp. pannonica var. collina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy i przydroża.
      
      
↑nie rośliny gęsto owłosione
Achillea pannonica
Achillea pannonica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· często szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Achillea pannonica (krwawnik pannoński)
wystepowanie
syn. Achillea millefolium ssp. pannonica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy i przydroża.
      
  
↑nie rurka korony kwiatów języczkowatych < blaszka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Rurka korony kwiatów języczkowatych przeważnie krótsza niż blaszka korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
  
    
↓nielistki okrywy bez wyraźnego obrzeżenia lub jasnobrązowo do brązowo obrzeżone
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Okrywa 3.3 – 4.2 mm długości i 2.0 – 3.1 mm szerokości; listki okrywy umiarkowanie lub rozproszono długo owłosione, lub prawie nagie (wyłysiałe), bez wyraźnego obrzeżenia lub jasnobrązowo do brązowo obrzeżone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
wystepowanie
syn. Achillea collina · Achillea millefolium ssp. pannonica var. collina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki.
    
    
↑nie listki okrywy zielonobrązowe, brązowo do ciemnobrązowo obrzeżone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Okrywa 3.5 – 5.2 mm długości i 2.2 – 3.8 mm szerokości; listki okrywy wełniście owłosione lub długo owłosione, rzadko wyłysiałe, zielonobrązowe, brązowo do ciemnobrązowo obrzeżone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
    
      
↓nieokrywa 3.5 – 4.5 mm długości; na niżu i w górach
Achillea millefolium (krwawnik pospolity (s.str.))
Achillea millefolium (krwawnik pospolity (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Pęd pojedynczy, rzadziej rozgałęziony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
Achillea millefolium (krwawnik pospolity (s.str.))
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na niżu i w górach.
      
      
↑nie okrywa 4.1 – 5.2 mm długości; górskie łąki
Achillea sudetica
Achillea sudetica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Pęd mocny, zwykle pojedynczy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
Achillea sudetica (krwawnik sudecki)
wystepowanie
syn. Achillea millefolium ssp. sudetica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie łąki i wyższe partie Sudetów i Karpat.
      

Achillea stricta · krwawnik wyprostowany

Achillea stricta · Achillea tanacetifolia ssp. stricta
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
Takson o wątpliwej odrębności od krwawnika pospolitego (Achillea millefolium) s. str. Posiada wyraźniej ząbkowaną oś liściową, szczególnie w górnej części liści. Prawdopodobnie są to tylko wysokogórskie formy krwawnika pospolitego (Achillea millefolium) s. str. Inne ’charakterystyczne’ cechy są zawodne, spotykane też u okazów krwawnika pospolitego (Achillea millefolium) s. str.

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Achillea (krwawnik)kl 5789
Bylina z podziemnym kłączem, poziomym lub skośnym. Z kłącza wyrastają łodygi kwiatowe i rozłogi zakończone płonnymi pędami z pęczkiem liści. Całą roślina intensywnie zielona, rzadko wełniście owłosiona.

space

Liście odziomkowe ogonkowe, wydłużone, lancetowate, do 30 cm długości, 1 – 4 cm szerokości, miękkie, ostro zakończone, 2 – 3-krotnie pierzastodzielne.

space

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
Pospolity. Łąki, pastwiska, przydroża, zarośla, skraje lasów.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.