atlas-roslin.pl

(rząd) O.ArrhenatheretaliaPawłowski 1928[14][229]

zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych · świeże łąki kośne i pastwiska
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ tylko z jednym związkiem — All.Arrhenatherion elatioris. W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zalicza się jeszcze dwa dalsze związki: pastwiskowy All.Cynosurion i łąkowy All.Polygono-Trisetion. [MS (2024-3-18)]
Niżowe i górskie antropogeniczne zbiorowiska wielokośnych łąk wykształconych na nie mokrych (bez śladów zabagnienia) lecz świeżych (umiarkowanie wilgotnych) glebach mineralnych, żyznych lub średnio żyznych, zawsze nawożonych.

space

Zbiorowiska należą do kręgu zbiorowisk zastępczych grądów All.Carpinion betuli, suchszych postaci łęgów wiązowo-jesionowych Ass.Ficario-Ulmetum minoris lub żyznych buczyn All.Fagion sylvaticae.

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Arrhenatheretalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Arrhenatheretalia

Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
ChO.
🔵 
Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity s.l.)
Alchemilla acutiloba (przywrotnik ostroklapowy)
ChO.
🟡 
Alchemilla acutiloba (przywrotnik ostroklapowy)
Alchemilla crinita (przywrotnik płytkoklapowy)
ChO.
🟡 
Alchemilla crinita (przywrotnik płytkoklapowy)
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
ChO.
🟡 
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
ChO.
🟡 
Alchemilla plicata (przywrotnik płaskolistny)
ChO.
🟡 
Alchemilla subcrenata (przywrotnik karbowany)
ChO.
🟡 
Alchemilla walasii (przywrotnik Walasa)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.ChO.
🟡 
Avenula pubescens (owsica omszona) [optimum]
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
ChO.
🔵 
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)
Carum carvi (kminek zwyczajny)
ChO.
🔵 
Carum carvi (kminek zwyczajny)
Centaurea oxylepis (chaber ostrołuskowy)
ChO.
🟡 
Centaurea oxylepis (chaber ostrołuskowy)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
ChO.
🔵 
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
ChO.
🟡 
Dactylis glomerata ssp. glomerata (kupkówka pospolita typowa) [optimum]
Daucus carota (marchew zwyczajna)
ChO.
🔵 
Daucus carota (marchew zwyczajna)
Heracleum sphondylium ssp. glabrum (barszcz syberyjski)
ChO.
🔵 
Heracleum sphondylium ssp. glabrum (barszcz syberyjski)
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
ChO.
🔵 
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.ChO.
🟡 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
ChO.
🟡 
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
ChO.
🔵 
Leucanthemum vulgare (jastrun właściwy)
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.)
ChO.
🟡 
Leucanthemum vulgare agg. (jastrun właściwy agg.) [L. praecox]
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
ChO.
🟢 
Lotus corniculatus (komonica zwyczajna)
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
ChO.
🟢 
Pimpinella major (biedrzeniec wielki)
ChO.
🔵 
Ranunculus strigulosus (jaskier rdzawy)
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
ChO.
🔵 
Rhinanthus alectorolophus (szelężnik włochaty)
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
ChO.
🔵 
Saxifraga granulata (skalnica ziarenkowata)
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta)
ChO.
🟡 
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta) [optimum]
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.ChO.
🔵 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [coll.]
ChO.
🟡 
Tragopogon pratensis agg. (kozibród łąkowy agg.)
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
ChO.
🔵 
Trifolium dubium (koniczyna drobnogłówkowa)
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
ChO.
🟢 
Trisetum flavescens (konietlica łąkowa)
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.)
ChO.
🟡 
Veronica chamaedrys s.str. (przetacznik ożankowy s.str.) [optimum]
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Arrhenatheretalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.ChO.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.ChO.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.ChO.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Arrhenatheretalia

🟢🔸 All.Arrhenatherion elatioris - łąki świeże * - łąki świeże
🟢🔸 Ass.Arrhenatheretum elatioris - łąka rajgrasowa * - łąka rajgrasowa
🟢 zb.Poa pratensis-Festuca rubra - łąka z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną * - łąka z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną
🔵 Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris - żyzne karpackie łąki reglowe - żyzne karpackie łąki reglowe
🟢 Ass.Anthyllidi-Trifolietum montani - sucha łąka pienińska - sucha łąka pienińska
🟡 Ass.Chrysanthemo leucanthemi-Rumicetum thyrsiflori - zespół jastruna wczesnego i szczawiu rozpierzchłego - zespół jastruna wczesnego i szczawiu rozpierzchłego
🟡 Ass.Rumicetum conferti - zespół szczawiu omszonego - zespół szczawiu omszonego
🟡 Ass.Trisetetum flavescentis - łąka konietlicowa - łąka konietlicowa
🔸 Ass.Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris - suche łąki rajgrasowe - suche łąki rajgrasowe
🔸 Ass.Poo-Trisetetum flavescentis - podgórskie łąki kostrzewowo-konietlicowe - podgórskie łąki kostrzewowo-konietlicowe
🔵🔸 All.Polygono-Trisetion - górskie łąki konietlicowe - górskie łąki konietlicowe
🔵 Ass.Meo athamanici-Festucetum rubrae - górskie łąki ze wszewłogą - górskie łąki ze wszewłogą
🔵 Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis - górska łąka wapniolubna z gatunkami ciepłolubnymi - górska łąka wapniolubna z gatunkami ciepłolubnymi
🔸 Ass.Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis - górskie łąki konietlicowe z bodziszkiem leśnym - górskie łąki konietlicowe z bodziszkiem leśnym
🔸 Ass.Melandrio rubri-Phleetum alpini - górskie łąki z bniecem czerwonym - górskie łąki z bniecem czerwonym
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji