(rząd) O.Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928

zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych

niżowe i górskie antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych na żyznych i świeżych glebach mineralnych

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Arrhenatheretalia elatioris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arrhenatheretalia elatioris