atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Crepis biennis L.

pępawa dwuletnia
Crepis Crepis Crepis CrepisCrepispępawa złota (Crepis aurea)pępawa zielona (Crepis capillaris)