atlas-roslin.pl

(związek) All.Scheuchzerion palustrisNordhagen ex Tx. 1937[229] [🔉 scho͡jch·ce·ri·on pa·lus·tris]

zbiorowiska dolinek torfowisk wysokich
Rhynchosporion albaesensu auct. non Koch 1926 · Sphagnion cuspidatiKrajina 1933[[535.3]] [🔉 sfag·ni·on kus·pi·da·ti]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Tu w wąskim rozumieniu za m.in. /Peterka et al. (2017) [548]//FloraVeg (-) [552]/; patrz też notka na stronie rzędu. [MS (2024-2-12)]
• W szerokim ujęciu (np. /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/, /Ratyńska et al. (2010) [229]/) tożsame z All.Rhynchosporion albae i wtedy obok roślinności dolinkowej torfowisk wysokich obejmuje roślinność ubogich minerotroficznych torfowisk niskich. [MS (2024-2-17)]
W wąskim rozumieniu za /Peterka et al. (2017) [548]/: Roślinność dystroficznych, skrajnie kwaśnych i ubogich florystycznie dolinek na torfowiskach wysokich.

space

Warstwa zielna uboga w gatunki: turzyca bagienna (Carex limosa), przygiełka biała (Rhynchospora alba), bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris).

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Scheuchzerion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Scheuchzerion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
ChCl.
🟡 
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
ChCl.ChO.
🔵 
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
ChCl.
🟡 
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
ChCl.
🟡 
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
ChCl.
🟡 
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
ChCl.
🟢 
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
ChCl.
🟡 
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
ChCl.
🟡 
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
ChCl.
🔵 
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🔵 
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🟡 
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
ChCl.
🔵 
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
ChCl.
🔵 
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
ChCl.
🔵 
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
ChCl.ChO.
🟡 
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
ChCl.ChO.
🟡 
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
ChCl.ChO.
🔵 
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.
🔵 
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.
🟡 
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
ChCl.
🔵 
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
ChCl.
🟢 
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji