atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albaeOsvald 1923 nom. invers.[229] [🔉 sfag·no te·nel·li-ryn·cho·spo·re·tum al·bē]

mszar dolinkowy z przygiełką białą
Rhynchosporetum albaeKoch 1926[14][jako główna] · Scheuchzerio-Rhynchosporetum albaeSuccow 1974[229] · Sphagno cuspidati-Rhynchosporetum albaeHueck 1925[229] · Sphagno recurvi-Rhynchosporetum albaeHueck 1925[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae - mszar dolinkowy z przygiełką białą
XL
Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae - mszar dolinkowy z przygiełką białą
XL
Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae - mszar dolinkowy z przygiełką białą
XL
Zbiorowisko definiowane przez przygiełkę białą (Rhynchospora alba) tworząca luźne, niskie i stosunkowo niewielkie płaty na poduszkowatej warstwie torfowców. Zbiorowisko o fizjonomii niskiej łąki (do 50cm wysokości), z dużym udziałem mchów (do 70% pokrycia), czasem ze skarlałymi sosnami[49]. Gatunkowi charakterystycznemu towarzyszą także: rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), żurawina błotna (Oxycoccus palustris) i liczne gatunki torfowców (Sphagnum), m.in. torfowiec cieniutki (Sphagnum tenellum), torfowiec szpiczastolistny (Sphagnum cuspidatum) i torfowiec brodawkowaty (Sphagnum papillosum) oraz wątrobowiec nagoszek rozdęty (Gymnocolea inflata) ssp. inflata[229] .

space

Stanowiska tego zbiorowiska są dość liczne w Polsce, za wyjątkiem pasa nizin środkowopolskich, gdzie należą do bardzo rzadkich.

W zależności od ujęcia bywa wyróżniany osobny zespół Ass.Rhynchosporetum fuscae z dominującą przygiełką brunatną (Rhynchospora fusca).
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 2190 ds - wilgotne zagłębienia międzywydmowe · 3160 ds2 - naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne · 7110!priorytetowe ds,ds2 - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) · 7120 ds,ds2 - torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji · 7140 ds,ds2 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae) · 7150 ds,ds2 - obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku All.Rhynchosporion albae
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
🟡
ChCl.
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
🔵
ChCl.ChO.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
🟡
ChCl.
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
🟡
ChCl.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
🟡
ChCl.
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
🟢
ChCl.
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
🟡
ChCl.
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
🟡
ChCl.
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🔵
ChCl.
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
🔵
ChCl.
Juncus articulatus (sit członowaty)
🟡
ChCl.
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
🔵
ChCl.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
🔵
ChCl.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
🔵
ChCl.
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
🟡
ChCl.ChO.
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
🟡
ChCl.ChO.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
🔵
ChCl.ChO.
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
🔵
ChCl.
Triglochin palustre (świbka błotna)
🟡
ChCl.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
🔵
ChCl.ChO.
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
🟢
ChCl.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji