atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Rhynchosporetum albae Koch 1926

mszar dolinkowy z przygiełką białą
Rhynchosporetum albae (mszar dolinkowy z przygiełką białą)
27.07.2013, Bory Dolnośląskie; copyright © by Piotr Kobierski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rhynchosporetum albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rhynchosporetum albae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rhynchosporetum albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)