atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Drosero anglicae-Rhynchosporetum albaeKlika 1935[535.3] [🔉 dro·se·ro an·gli·cē ryn·cho·spo·re·tum al·bē]

mezotroficzne torf. z przygiełkami · mszar z przygiełką brunatną
Rhynchosporetum albaeKoch 1926 nom.ambig.[535.3] · Rhynchosporetum fuscaeDiemont et R. Tx. in R. Tx. 1937[229/gł.] · Rhynchosporetum fuscaeW. Brown 1968[535.3] · Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae Osvald 1923 sphagnetosum subsecundiDierßen 1984[535.3]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
XL
Zespół wyróżniany[229] (lub nie[14] i jest traktowane tylko jako postać) z Ass.Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae, definiowany przez dominującą lub współdominującą przygiełkę brunatną (Rhynchospora fusca)[229].

space

Zbiorowisko występuje na minerotroficznych płytkich torfach niskich.

space

Prawdopodobnie Rhynchosporetum fuscae Diemont et R. Tx. in R. Tx. 1937 podany w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ jest tożsamy z podanym w /Chytrý (2011) [535.3]/ Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae Klika 1935, gdzie co prawda przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca) ma być rzadka, ale reszta opisu jest zgodna: wymagania siedliskowe - ubogie i płytkie siedliska torfowisk niskich, ale bogatsze w związki mineralne niż oligotroficzne siedliska podobnego zbiorowiska Ass.Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae, podtopione ale ze zmiennym poziomem wody, z gatunkami torfowców (Sphagnum) tolerującymi wapń i pewną mineralizację wody oraz obecnością gatunków z korzeniami przenikającymi warstwę torfu do żyźniejszego podłoża np.: mietlica psia (Agrostis canina), turzyca gwiazdkowata (Carex echinata), turzyca prosowata (Carex panicea), turzyca dzióbkowata (Carex rostrata), trzcina pospolita (Phragmites australis)[535.3].

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 2190 ds - wilgotne zagłębienia międzywydmowe · 7140 ds2 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae) · 7150 ds,ds2 - obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku All.Rhynchosporion albae
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

diagnoza (metoda Cocktail) zespołu Ass.Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae wg /Chytrý (2011) [535.3]/

Agrostis canina (mietlica psia)
const.
Agrostis canina (mietlica psia)
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
diag.
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
Calluna vulgaris (wrzos pospolity)
dom.
Calluna vulgaris (wrzos pospolity)
Carex panicea (turzyca prosowata)
const.dom.
Carex panicea (turzyca prosowata)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
diag.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
Drosera ×obovata (rosiczka owalna)
diag.dom.
Drosera ×obovata (rosiczka owalna)
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
diag.
Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna)
diag.const.dom.
Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
diag.const.dom.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
diag.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
Hydrocotyle vulgaris (wąkrota zwyczajna)
diag.
Hydrocotyle vulgaris (wąkrota zwyczajna)
Juncus alpinus (sit alpejski)
diag.
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus bulbosus (sit drobny)
diag.const.
Juncus bulbosus (sit drobny)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
diag.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Molinia caerulea agg. (trzęślica modra agg.)
diag.const.dom.
Molinia caerulea agg. (trzęślica modra agg.) [zwykle M.c. s.str.]
Oxycoccus palustris s.l. (żurawina błotna (s.l.))
diag.
Oxycoccus palustris s.l. (żurawina błotna (s.l.))
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
diag.const.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Phragmites australis (trzcina pospolita)
dom.
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
const.
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Rhynchospora alba (przygiełka biała)
diag.const.dom.
Rhynchospora alba (przygiełka biała)
diag.
Sphagnum affine (torfowiec pokrewny)
diag.dom.
Sphagnum inundatum (torfowiec zanurzony)
diag.
Sphagnum obtusum (torfowiec tępolistny)
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
diag.dom.
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
diag.dom.
Sphagnum papillosum (torfowiec brodawkowaty)
dom.
Sphagnum platyphyllum (torfowiec wklęsłolistny)
Sphagnum recurvum s.l. (torfowiec kończysty s.l.)
dom.
Sphagnum recurvum s.l. (torfowiec kończysty s.l.)
diag.const.dom.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
Utricularia minor (pływacz drobny)
diag.
Utricularia minor (pływacz drobny)
Viola palustris (fiołek błotny)
const.
Viola palustris (fiołek błotny)
diag.const.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
ChCl.
🟡 
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
ChCl.
🔵 
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
ChCl.
🟡 
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
ChCl.ChO.
🟡 
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
ChCl.
🟡 
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
ChCl.ChO.
🟢 
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
ChCl.
🟡 
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
ChCl.
🟡 
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
ChCl.
🔵 
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🔵 
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🟡 
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
ChCl.
🔵 
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.ChAll.
🟡 
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
ChCl.
🟡 
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
ChCl.
🟡 
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
ChCl.
🔵 
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.ChO.
🔵 
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.
🟡 
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
ChCl.
🔵 
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
ChCl.
🟢 
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

wybrane okazy · selected collections

#2
pkob.41
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji