atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum heleonastes (Paul et Lutz 1941) Oberd. 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum heleonastes

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum heleonastes

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum heleonastes

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)