atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Juncus alpinus Vill.

sit alpejski
Juncus alpino-articulatus Chaix
Juncus alpinus (sit alpejski)
02.07.2009, okolice Brodów Żarskich, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)

występowanie

Juncus alpinus (sit alpejski)
wystepowanie
o mapie występowania
Niezbyt częsty. Torfowiska, brzegi wód.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090702.2.pkob - Juncus alpinus (sit alpejski); okolice Brodów Żarskich,  woj. lubuskie
090702-2
leg. Piotr Kobierski
/okolice Brodów Żarskich, woj. lubuskie/ #16