atlas-roslin.pl

(związek) All.Sphagno-Caricion canescentisPassarge (1964) 1978[[552]] [🔉 sfag·no-ka·ri·ci·on ka·nes·cen·tis]

mszarowe torfowiska kwaśne ubogie lecz minerotroficzne
Caricion lasiocarpaesensu auct. p.p.(2), non Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949[[552]]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Chytrý (2011) [535.3]//Peterka et al. (2017) [548]/: Najuboższe (pod względem żyzności i składu florystycznego) i najmniej zasobne w wapń torfowiska przejściowe. W odróżnieniu od torfowisk wysokich (torfowisk ombrotroficznych) posiadające jeszcze pewien stopień zasilania wodami z solami mineralnymi (torfowiska minerotroficzne).

space

W części zespołów pojawia się rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) lub wkraczają niektóre trawy (mietlica psia (Agrostis canina), tomka wonna (Anthoxanthum odoratum s.str.), drżączka średnia (Briza media), trzcinnik owłosiony (Calamagrostis villosa), kostrzewa czerwona agg. (Festuca rubra agg.), trzęślica modra (Molinia caerulea s.str.), bliźniczka psia trawka (Nardus stricta)) i rośliny dwuliścienne (np. ostrożeń błotny (Cirsium palustre), wierzbownica błotna (Epilobium palustre), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), siódmaczek leśny (Trientalis europaea) i fiołek błotny (Viola palustris)).

space

W odróżnieniu od zespołów związku All.Caricion fuscae zbiorowiska są uboższe florystycznie w obu warstwach. Wynika to z silnie kwaśnego podłoza (pH 4-5.5), wysokiej koncentracji toksycznych jonów żelaza; bardzo wysokie jest też stężenie jonów potasu i amonowej formy azotu.

space

Tworzą się na siedliskach antropogenicznych (łąki zakładane na torfowiskach) i naturalnych - obrzeża górskich i podgórskich torfowisk wysokich, pływające wyspy pła i zarastające brzegi stawów i innych zbiorników wodnych lub wysięki wód bardzo ubogich w sole mineralne.

Występują głownie w strefie nemoralnej i borealnej Europy.

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Sphagno-Caricion canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Sphagno-Caricion canescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
ChCl.
🟡 
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
ChCl.
🔵 
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
ChCl.
🟡 
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
ChCl.ChO.
🟡 
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
ChCl.
🟡 
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
ChCl.ChO.
🟢 
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
ChCl.
🟡 
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
ChCl.
🟡 
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
ChCl.
🔵 
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🔵 
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🟡 
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
ChCl.
🔵 
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
ChCl.
🟡 
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
ChCl.
🟡 
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
ChCl.
🔵 
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.ChO.
🔵 
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.
🟡 
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
ChCl.
🔵 
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
ChCl.
🟢 
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Sphagno-Caricion canescentis

🔸 Ass.Carici echinatae-Sphagnetum - torfowisko przejściowe niskoturzycowe - torfowisko przejściowe niskoturzycowe
🟡🔸 Ass.Sphagno recurvi-Caricetum rostratae - mszar z turzycą dzióbkowatą - mszar z turzycą dzióbkowatą
🟢🔸 Ass.Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae - zespół turzycy nitkowatej - zespół turzycy nitkowatej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji