atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum nigraeBraun 1915[535.3] [🔉 ka·ri·ce·tum nig·rē]

mezotrof. łąki natorfowe z turz. pospolitą
Carici canescentis-Agrostietum caninaeTüxen 1937 caricetosum paniceaeTüxen 1937[535.3]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Syntakson w systemie czeskim /Chytrý (2011) [535.3]/. Zapewne jakiegoś rodzaju odpowiednik Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae z polskich systemów. Mimo że [229] w synonimice podkreśla brak tożsamości, to jednak obydwie domeny podają, że jest to często spotykany zespół, choć wzajemnie nie są obecne w drugim z systemów, musi więc być jakiś odpowiednik. [MS (2024-2-23)]
Górskie i podgórskie jednokośne łąki natorfowe z dużym pokryciem warstwy zielnej (60-95%); szeroko rozpowszechnione w Europie. Użytkowane kośnie (w suchszych okresach także mogą być wypasane) dostarczające ściółki lub niskiej jakości siana. Jedynie w granicy piętra subalpejskiego mogą być o charakterze naturalnym (patrz Ass.Caricetum nigrae (subalpinum) i uwagi tamże).

space

Florystycznie to bogate zbiorowiska, na powierzchni 16m2 spotyka się do 20-30(-50) gatunków roślin naczyniowych; mszaków zwykle 2-8 gatunków.

space

Warstwa mszaków o zróżnicowanym zwarciu, od pełnego do częściowego. Czasem przeważają torfowce (Sphagnum) (zwykle torfowiec jednoboczny (Sphagnum subsecundum) i torfowiec obły (Sphagnum teres)) lub inne mchy: próchniczek błotny (Aulacomnium palustre), prątnik nabrzmiały (Bryum pseudotriquetrum), drabik drzewkowaty (Climacium dendroides), bagniak zdrojowy (Philonotis fontana), słomiaczek złotawy (Straminergon stramineum), warnstorfia bezpierścienowa (Warnstorfia exannulata), w bardziej suchych partiach: fałdownik nastroszony (Rhytidiadelphus squarrosus), w żyźniejszych mokradłoszka zaostrzona (Calliergonella cuspidata) i gatunki z rodzaju płaskomerzyk (Plagiomnium).

space

Zbiorowisko przeważnie wtórne, po zaprzestaniu koszenia zarastające drzewami i krzewami, przechodząc w łęgi górskie. Przy zmianie stosunków wodnych lub żyzności może przekształcać się (przy odwodnieniu) w wilgotne łąki All.Calthion palustris, (przy trwałym podtopieniu) w szuwary All.Magnocaricion elatae, a w przypadku zasilania fosforem i wodami bogatymi w żelazu może następować ekspansja torfowca pogiętego (Sphagnum flexuosum), zakwaszenie i sukcesja w stronę zbiorowisk związku All.Sphagno-Caricion canescentis.

Wyróżnia się warianty:

space

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
ChCl.
🟡 
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
ChCl.
🔵 
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
ChCl.
🟡 
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
ChCl.ChO.
🟡 
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
ChCl.
🟡 
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
ChCl.ChO.
🟢 
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
ChCl.
🟡 
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
ChCl.
🟡 
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
ChCl.
🔵 
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🔵 
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🟡 
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
ChCl.
🔵 
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.ChAll.
🟡 
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
ChCl.
🟡 
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
ChCl.
🟡 
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
ChCl.
🔵 
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.ChO.
🔵 
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.
🟡 
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
ChCl.
🔵 
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
ChCl.
🟢 
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji