atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Festuco-BrometeaBr.-Bl. et R.Tx. 1943

murawy kserotermiczne · ciepłolubne murawy kserotermiczne
Ciepłolubne murawy o charakterze stepowym; odpowiada priorytetowemu (w przypadku ważnych stanowisk storczyków) siedlisku „murawy kserotermiczne ... (6210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Teucrium montanum (ożanki górskiej)
murawa ciepłolubna z udziałem ożanki górskiejd (Teucrium montanum)
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Festuco-Brometea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Festuco-Brometea

Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
🔵
ChCl.
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
🔵
ChCl.
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
🔵
ChCl.
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
🔵
ChCl.
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
🔵
ChCl.
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Artemisia campestris (bylica polna)
🔵
ChCl.
Artemisia campestris (bylica polna)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
🔵
ChCl.
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
🔵
ChCl.
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
🔵
ChCl.
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
🔵
ChCl.
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
🔵
ChCl.
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
🔵
ChCl.
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
🔵
ChCl.
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex humilis (turzyca niska)
🔵
ChCl.
Carex humilis (turzyca niska)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
🔵
ChCl.
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
🔵
ChCl.
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
🔵
ChCl.
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
🔵
ChCl.
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
🔵
ChCl.
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
🔵
ChCl.
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
🔵
ChCl.
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
🔵
ChCl.
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
🔵
ChCl.
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
🔵
ChCl.
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
🔵
ChCl.
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
🔵
ChCl.
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
🔵
ChCl.
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Galium album (przytulia biała)
🔵
ChCl.
Galium album (przytulia biała)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
🔵
ChCl.
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
🔵
ChCl.
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
🔵
ChCl.
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
🔵
ChCl.
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
🔵
ChCl.
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
🔵
ChCl.
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
🔵
ChCl.
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
🔵
ChCl.
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
🔵
ChCl.
Ononis repens (wilżyna rozłogowa) [ssp. procurrens]
Orthantha lutea (ortanta żółta)
🔵
ChCl.
Orthantha lutea (ortanta żółta)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)
🔵
ChCl.
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty) [?]
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
🔵
ChCl.
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Plantago media (babka średnia)
🔵
ChCl.
Plantago media (babka średnia)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
🔵
ChCl.
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
🔵
ChCl.
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
🔵
ChCl.
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
🔵
ChCl.
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
🔵
ChCl.
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
🔵
ChCl.
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
🔵
ChCl.
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Stachys recta (czyściec prosty)
🔵
ChCl.
Stachys recta (czyściec prosty)
🔵
ChCl.
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
🔵
ChCl.
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
🔵
ChCl.
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium montanum (ożanki górskiej)
🔵
ChCl.
Teucrium montanum (ożanki górskiej) [?]
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
🔵
ChCl.
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
🔵
ChCl.
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
🔵
ChCl.
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Festuco-Brometea

🔵 O.Festucetalia valesiacae - murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym - murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym
🔵 All.Seslerio-Festucion duriusculae - kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne - kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne
🔵 Ass.Festucetum pallentis - zespół kostrzewy bladej - zespół kostrzewy bladej
🔵 All.Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw
🔵 Ass.Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej - zespół stulisza i ostnicy włosowatej
🔵 Ass.Potentillo-Stipetum capillatae - zespół pięciornika i ostnicy włosowatej - zespół pięciornika i ostnicy włosowatej
🔵 Ass.Koelerio-Festucetum rupicolae - zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej - zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej
🔵 All.Cirsio-Brachypodion pinnati - zwarte stepy łąkowe - zwarte stepy łąkowe
🔵 Ass.Inuletum ensifoliae - zespół omanu wąskolistnego - zespół omanu wąskolistnego
🔵 Ass.Thalictro-Salvietum pratensis - zespół rutewki i szałwi łąkowej - zespół rutewki i szałwi łąkowej
🔵 Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati - zespół miłka i kłosownicy pierzastej - zespół miłka i kłosownicy pierzastej
🔵 Ass.Seslerio-Scorzoneretum purpureae
🔵 zb.Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus
🔵 Ass.Origano-Brachypodietum pinnati - zespół lebiodki i kłosownicy pierzastej - zespół lebiodki i kłosownicy pierzastej
🔵 O.Brometalia erecti - ciepłolubne murawy na podłożu węglanowym w zachodniej Polsce - ciepłolubne murawy na podłożu węglanowym w zachodniej Polsce
🔵 All.Bromion erecti
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji