atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Bartsio-Caricetum fuscaeBartsch 1940[545.2]

zatorfione subalpejskie źródliska sudeckie
Bartsio alpinae-Caricetum nigraeBartsch et Bartsch 1940[535.3] · Bartsio-Caricetum nigraeBartsch 1940[14/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• w /Chytrý (2011) [535.3]/ jest w związku All.Caricion fuscae (syn. Caricion canescenti-nigrae) [MS (2024-2-20)]
• w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ jest w związku All.Caricion fuscae (syn. Caricion nigrae Koch 1926 em. Klika 1934) [MS (2024-2-20)]
• umieściłem w związku All.Drepanocladion exannulati kierując się definicją związku w /Peterka et al. (2017) [548]/ [MS (2024-2-20)]
U nas w piętrze subalpejskim Karkonoszy; na słabo kwaśnych lub obojętnych zatorfieniach, na półkach skalnych w miejscu ścieku wody ze ścian skalnych.[14]

space

Warstwa zielona o niskim zwarciu. Zwykle z dominacją niskich (ok. 20cm) wełnianeczki alpejskiej (Baeothryon alpinum) i wełnianeczki darniowej (Baeothryon cespitosum) oraz niskich turzych turzycy żółtej (Carex flava) i turzycy luźnokwiatowej (Carex vaginata) oraz niebielistki trwałej (Swertia perennis). Lub wyższych bylin trzęślicy modrej (Molinia caerulea s.str.) i czosnek szczypiorek (Allium schoenoprasum) (nie w Polsce). Sporadycznie z turzycą pospolitą (Carex nigra). Zbiorowisko należy do jednych najbogatszych florystycznie w piętrze subalpejskim, z (10-)15-22(-40) gatunkami roślin naczyniowych na powierzchni 4-16m2.

space

Lokalnie (Czechy, Hruby Jasenik) występują wapniolubne gatunki podgórskie: turzyca żółta (Carex flava), dziewięciornik błotny (Parnassia palustris), tłustosz pospolity (Pinguicula vulgaris) i prątnik nabrzmiały (Bryum pseudotriquetrum) [wariant Carex flaba].

space

Spotykane są relikty postglacjalne jak np. turzyca Buxbauma (Carex buxbaumii) i turzyca luźnokwiatowa (Carex vaginata).

Dobrze rozwinięta jest warstwa mszysta. Występują w niej gatunki torfowisk, np. płonnik pospolity (Polytrichum commune), limprichtia pośrednia (Limprichtia cossonii), limprichtia długokończysta (Limprichtia revolvens), warnstorfia bezpierścienowa (Warnstorfia exannulata) i warnstorfia sznurecznik (Warnstorfia sarmentosa) oraz gatunki źródlisk, np. blindia ostra (Blindia acuta), prątnik nabrzmiały (Bryum pseudotriquetrum), źródliskowiec tujowaty (Palustriella decipiens), bagniak spiralny (Philonotis seriata). Liczne są też mokradłowe wątrobowce, np. beznerw tłusty (Aneura pinguis), bielaczka kotkowata (Anthelia julacea), nagoszek rozdęty (Gymnocolea inflata), wieloklap widłakowy (Barbilophozia lycopodioides), mierzcha wycięta (Marsupella emarginata), lśniątka pierzastodzielna (Riccardia multifida), skapanka bagienna (Scapania uliginosa), skapanka falista (Scapania undulata). Ilość gatunków mszaków na 4-16m2 wynosi (3-)4-9(-16).

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Bartsio-Caricetum fuscae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

diagnoza (metoda Cocktail) zespołu Ass.Bartsio-Caricetum fuscae wg /Chytrý (2011) [535.3]/

Allium schoenoprasum (czosnek szczypiorek)
diag.const.dom.
Allium schoenoprasum (czosnek szczypiorek) [na pd. od PL]
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
diag.
Aneura pinguis (beznerw tłusty)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
diag.dom.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
diag.
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
Bartsia alpina (bartsja alpejska)
diag.const.
Bartsia alpina (bartsja alpejska)
Calamagrostis villosa (trzcinnik owłosiony)
dom.
Calamagrostis villosa (trzcinnik owłosiony)
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
diag.const.
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
Carex flava (turzyca żółta)
dom.
Carex flava (turzyca żółta)
Carex vaginata (turzyca luźnokwiatowa)
diag.
Carex vaginata (turzyca luźnokwiatowa)
Crepis paludosa (pępawa błotna)
diag.const.
Crepis paludosa (pępawa błotna)
Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista)
diag.const.
Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista) [D.fuchsii ssp. sudetica]
Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy)
const.dom.
Deschampsia cespitosa (śmiałek darniowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
const.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
diag.
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Homogyne alpina (podbiałek alpejski)
diag.
Homogyne alpina (podbiałek alpejski)
dom.
Limprichtia (limprichtia)
Molinia caerulea agg. (trzęślica modra agg.)
diag.const.dom.
Molinia caerulea agg. (trzęślica modra agg.) [głównie M.c. s.str.]
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
diag.const.
Nardus stricta (bliźniczka psia trawka)
diag.
Palustriella decipiens (źródliskowiec tujowaty)
diag.
Philonotis seriata (bagniak spiralny)
Pinguicula vulgaris (tłustosz pospolity)
diag.
Pinguicula vulgaris (tłustosz pospolity) [ssp. v.]
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
diag.const.
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
diag.const.
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Primula minima (pierwiosnek maleńki)
diag.
Primula minima (pierwiosnek maleńki)
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
diag.
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
diag.const.dom.
Scapania uliginosa (skapanka bagienna)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
diag.
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
dom.
Sphagnum capillifolium (torfowiec ostrolistny) [s.str.]
dom.
Sphagnum girgensohnii (torfowiec Girgensohna)
dom.
Sphagnum subnitens (torfowiec pierzasty)
dom.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
Swertia perennis (niebielistka trwała)
diag.const.dom.
Swertia perennis (niebielistka trwała)
dom.
Tomentypnum nitens (błyszcze włoskowate)
Veratrum lobelianum (ciemiężyca zielona)
diag.const.
Veratrum lobelianum (ciemiężyca zielona)
Viola biflora (fiołek dwukwiatowy)
diag.
Viola biflora (fiołek dwukwiatowy)
diag.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Bartsio-Caricetum fuscae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
ChCl.
🟡 
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
ChCl.
🔵 
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
ChCl.
🟡 
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
ChCl.ChO.
🟡 
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
ChCl.
🟡 
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
ChCl.ChO.
🟢 
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
ChCl.
🟡 
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
ChCl.
🟡 
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
ChCl.
🔵 
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🔵 
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🟡 
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
ChCl.
🔵 
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
ChCl.
🟡 
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
ChCl.
🟡 
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
ChCl.
🔵 
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.ChO.
🔵 
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.
🟡 
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
ChCl.
🔵 
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
ChCl.
🟢 
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji