atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Bartsio-Caricetum nigraeBartsch 1940

autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Bartsio-Caricetum nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Bartsio-Caricetum nigrae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Bartsio-Caricetum nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion fuscae (kwaśne młaki niskoturzycowe) ⇒ ChO.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji