atlas-roslin.pl

(związek) All.Rhynchosporion albae Koch 1926

dystroficzne zbiorowiska mokrych siedlisk w kompleksie torfowisk wysokich

odpowiada siedlisku „obniżenia na podłożu torfowym ... (7150)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Rhynchosporion albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Rhynchosporion albae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Rhynchosporion albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)