atlas-roslin.pl

(związek) All.Rhynchosporion albaeW. Koch 1926[14][229]

mszary przejściowo-torfowiskowe i dolinkowe · dystrof. zb. mokrych siedlisk w kompleksie torf. wysokich
Scheuchzerion palustrisNordhagen 1936[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Wg opracowania /Peterka et al. (2017) [548]/, obejmującego całą Europę i definiującego metodą Cocktail związki dla klasy Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae, związek ten należy porzucić z uwagi na: 1) pokrywanie się w analizie z ubogimi torfowiskami niskimi związku All.Sphagno-Caricion canescentis; 2) niezgodność z oryginalną diagnozą W. Kocha (1926) która dotyczyła umiarkowanie żyznych torfowisk; 3) niejasnym użyciem w różnych systemach: a) zbiorowiska zdominowane przez przygiełkę białą (Rhynchospora alba) lub turzycę bagienną (Carex limosa); b) silnie podtopione, oligotroficzne, kwaśne do umiarkowanie kwaśnych siedliska, zwykle stadia inicjalne torfowisk, z przygiełką białą (Rhynchospora alba), przygiełką brunatną (Rhynchospora fusca), rosiczkami (Drosera), widłaczkiem torfowym (Lycopodiella inundata), Sphagnum sect. Subsecunda, bez gatunków wilgotnych łąk; c) roślinność dystroficznych dolinek torfowisk wysokich (→ All.Scheuchzerion palustris). [MS (2024-2-12)]
• Porzucenie związku jest problemem administracyjnym z uwagi na użycie w definicji chronionego siedliska 7150 "depressions on peat substrates of the Rhynchosporion". [MS (2024-2-12)]
Związek obejmuje zbiorowiska dolinek na mokrych, częściowo rozłożonych torfach, umiarkowanie zasobnych w zasady[229] (kwaśnych torfach[14]) torfowisk wysokich typu atlantyckiego lub temu podobne siedliska: pło zarastających odgórnie zbiorników wodnych dystroficznych i oligotroficznych albo powierzchnia torfowisk wysokich typu kontynentalnego w fazie dolinkowej[49].
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Rhynchosporion albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Rhynchosporion albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
🟡 
ChCl.
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
🔵
ChCl.ChO.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
🟡 
ChCl.
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
🟡 
ChCl.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
🟡 
ChCl.
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢 
ChCl.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢 
ChCl.
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
🟢 
ChCl.
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
🟡 
ChCl.
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢 
ChCl.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢 
ChCl.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
🟡 
ChCl.
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🔵
ChCl.
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
🔵
ChCl.
Juncus articulatus (sit członowaty)
🟡 
ChCl.
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
🔵
ChCl.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
🔵
ChCl.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
🔵
ChCl.
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡 
ChCl.
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡 
ChCl.
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
🟡 
ChCl.ChO.
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
🟡 
ChCl.ChO.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
🔵
ChCl.ChO.
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
🔵
ChCl.
Triglochin palustre (świbka błotna)
🟡 
ChCl.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
🔵
ChCl.
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
🟢 
ChCl.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Rhynchosporion albae

🟢 Ass.Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii - zespół wełnianki wąskolist. i torfowca kończystego * - zespół wełnianki wąskolist. i torfowca kończystego
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji