atlas-roslin.pl

(związek) All.Caricion lasiocarpae Van den Bergh. ap. Lebrun et all. 1949

zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Caricion lasiocarpae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion lasiocarpae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Caricion lasiocarpae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)