atlas-roslin.pl

(związek) All.Caricion lasiocarpae Van den Bergh. ap. Lebrun et all. 1949

zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe
Scheuchzerietalia palustris Scheuchzerietalia palustris Scheuchzerietalia palust… Scheuchzerietalia …Scheuchzerietalia palustrisRhynchosporion albae (dystroficzne zbiorowiska mokrych siedlisk w kompleksie torfowisk wysokich)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Caricion lasiocarpae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion lasiocarpae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Caricion lasiocarpae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)