atlas-roslin.pl

(rząd) O.Caricetalia fuscaeW. Koch 1926[14][552] [🔉 ka·ri·ce·ta·li·a fus·cē]

mszysto-turzycowe kwaśne torf. niskie i przejściowe · torfowiska niskie, mezofilne
Caricetalia davallianaeBr.-Bl. 1949 (2)[229] · Caricetalia fuscaeW. Koch 1926 em. Nordhagen 1936[229/gł.] · Caricetalia nigraeKoch 1926 em. Nordh. 1937[14/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Tutaj wg systemu /FloraVeg (-) [552]/; znacząco różnie w stosunku do /Ratyńska et al. (2010) [229]/ (dwa związki) lub /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ (jeden związek). [MS (2024-2-18)]
Zbiorowiska niskoturzycowe mszysto-turzycowe torfowisk niskich lub torfowisk przejściowych związane z siedliskami dobrze uwodnionymi w wyniku zasilania wodami ze źródlisk lub wysięków (młaki), słabo kwaśne do silnie kwaśnych, ubogie lub bogate florystycznie. Występujące w strefie nemoralnej i borealnej obszaru eurosyberyjskiego.
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Caricetalia fuscae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Caricetalia fuscae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
ChCl.
🟡 
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
ChCl.
🔵 
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
ChCl.
🟡 
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
ChCl.ChO.
🟡 
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
ChCl.
🟡 
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
ChCl.
🟢 
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
ChCl.ChO.
🟢 
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
ChCl.
🟡 
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
ChCl.
🟢 
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
ChCl.
🟡 
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
ChCl.
🔵 
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🔵 
Juncus articulatus (sit członowaty)
ChCl.
🟡 
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
ChCl.
🔵 
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
ChCl.ChO.
🔵 
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
ChCl.
🟡 
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
ChCl.
🟡 
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
ChCl.
🟡 
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
ChCl.
🔵 
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.ChO.
🔵 
Triglochin palustre (świbka błotna)
ChCl.
🟡 
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
ChCl.
🔵 
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
ChCl.
🟢 
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Caricetalia fuscae

🟢🔸 All.Caricion fuscae - umiarkowanie kwaśne młaki niskoturzycowe - umiarkowanie kwaśne młaki niskoturzycowe
🟢 Ass.Calamagrostietum neglectae - zespół trzcinnika prostego - zespół trzcinnika prostego
🔵 Ass.Caricetum nigrae (subalpinum) - górska kwaśna młaka niskoturzycowa - górska kwaśna młaka niskoturzycowa
🟢 Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae - kwaśna młaka z mietlicą psią * - kwaśna młaka z mietlicą psią
🟢 Ass.Juncetum acutiflori - młaka z sitem ostrokwiatowym - młaka z sitem ostrokwiatowym
🟡 Ass.Sphagno-Juncetum effusi - zespół situ skupionego i rozpierzchłego - zespół situ skupionego i rozpierzchłego
🟡🔸 Ass.Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae - mezotroficzne torf. z przygiełkami - mezotroficzne torf. z przygiełkami
🔸 Ass.Caricetum nigrae - mezotrof. łąki natorfowe z turz. pospolitą - mezotrof. łąki natorfowe z turz. pospolitą
🟢 Ass.Drepanoclado revolventis-Caricetum chordorrhizae - zespół turzycy strunowej - zespół turzycy strunowej
🔸 Ass.Agrostio caninae-Caricetum diandrae - mezotroficzne torfowisko z borealnymi turzycami - mezotroficzne torfowisko z borealnymi turzycami
🟢 Ass.Sphagno subsecundi-Caricetum heleonastae - zespół turzycy torfowej - zespół turzycy torfowej
🔸 All.Drepanocladion exannulati - arktyczno-alpejskie niewapienne torfowiska przejściowe - arktyczno-alpejskie niewapienne torfowiska przejściowe
🔸 Ass.Calliergo sarmentosi–Eriophoretum angustifolii - arktyczno-alpejskie torfowisko z warstorfią sznurecznik - arktyczno-alpejskie torfowisko z warstorfią sznurecznik
🔵🔸 Ass.Bartsio-Caricetum fuscae - zatorfione subalpejskie źródliska sudeckie - zatorfione subalpejskie źródliska sudeckie
🔸 All.Sphagno-Caricion canescentis - mszarowe torfowiska kwaśne ubogie lecz minerotroficzne - mszarowe torfowiska kwaśne ubogie lecz minerotroficzne
🔸 Ass.Carici echinatae-Sphagnetum - torfowisko przejściowe niskoturzycowe - torfowisko przejściowe niskoturzycowe
🟡🔸 Ass.Sphagno recurvi-Caricetum rostratae - mszar z turzycą dzióbkowatą - mszar z turzycą dzióbkowatą
🟢🔸 Ass.Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae - zespół turzycy nitkowatej - zespół turzycy nitkowatej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji