atlas-roslin.pl

(rząd) O.Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordh. 1937

kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe (torfowiska niskie, mezofilne)
Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Nordh. 1937
Scheuchzerio-Caricetea nigrae Scheuchzerio-Caricetea nigrae Scheuchzerio-Caricetea n… Scheuchzerio-Caric…Scheuchzerio-Caricetea nigraeScheuchzerietalia palustris (kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich)Caricetalia davallianae (żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Caricetalia fuscae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia fuscae