atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninaeR.Tx. 1937

kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Carici canescentis-Agrostietum caninae
XL
Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae
Carici canescentis-Agrostietum caninae
XL
Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae
Carici canescentis-Agrostietum caninae
XL
Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion fuscae (kwaśne młaki niskoturzycowe) ⇒ ChO.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji