atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum davallianaeDutoit 1924 [🔉 ka·ri·ce·tum da·wal·li·a·nē]

zespół turzycy Davalla
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Carex davalliana (turzyca Davalla)
płat młaki węglanowej z dominacją turzycy Davalla (Carex davalliana)
Zbiorowisko budowane przez turzyce, z dużym udziałem turzycy Davalla (Carex davalliana) tworzącej okazałe kępy. Poza tym występują licznie inne gatunki typowe dla torfowisk węglanowych oraz mchy. Skład florystyczny jest bogaty, w płacie zdjęcia może występować powyżej 50 gatunków. Pokrycie zarówno warstwy zielnej, jak i mszystej jest bardzo wysokie.[229]

space

Zbiorowisko rzadkie; było podawane głównie z obszaru Polski południowej: z Pienin, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Spotykane jest na obszarach wywierzysk, w sąsiedztwie źródeł i wysięków wody[229]. Ma optimum występowania w obszarach górskich Europy i wykazuje zmienność regionalną oraz posiada formy wysokościowe[229]. Związany jest z dynamicznymi kręgami łęgów All.Alno-Ulmion[229].

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 7230 ds,ds2,ds2 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum davallianae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum davallianae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) ⇒ ChO.[14]

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
🟡
ChCl.
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
🔵
ChCl.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
🟡
ChCl.
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
🟡
ChCl.ChO.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
🟡
ChCl.
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
🟢
ChCl.ChO.
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
🟡
ChCl.
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
🟡
ChCl.
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🔵
ChCl.ChAll.
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
🔵
ChCl.
Juncus articulatus (sit członowaty)
🟡
ChCl.
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
🔵
ChCl.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
🔵
ChCl.ChO.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
🔵
ChCl.ChO.
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
🟡
ChCl.
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
🟡
ChCl.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
🔵
ChCl.
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
🔵
ChCl.ChO.
Triglochin palustre (świbka błotna)
🟡
ChCl.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
🔵
ChCl.
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
🟢
ChCl.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji