atlas-roslin.pl

(rząd) O.Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949

żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie (niskie torfowiska węglanowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Caricetalia davallianae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia davallianae