atlas-roslin.pl

(rząd) O.Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949

żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Caricetalia davallianae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia davallianae