atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) Zb.Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium Jasn. 1968 pro ass.

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)