atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum nigrae (subalpinum)Br.-Bl. 1915

Caricion fuscae Caricion fuscae Caricion fuscae Caricion fuscaeCaricion fuscaeCarici canescentis-Agrostietum caninae (kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią)Bartsio-Caricetum nigrae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum nigrae (subalpinum)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum nigrae (subalpinum)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum nigrae (subalpinum)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion fuscae (kwaśne młaki niskoturzycowe) ⇒ ChO.