(zbiorowisko) Zb.Schoenus ferrugineus (Fijałk. 1960) Pałcz. 1964

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Schoenus ferrugineus

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Schoenus ferrugineus

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Schoenus ferrugineus

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) ⇒ ChO.