atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) Zb.Schoenus ferrugineus (Fijałk. 1960) Pałcz. 1964

Caricion davallianae Caricion davallianae Caricion davallianae Caricion davallian…Caricion davallianaeCaricetum davallianae (zespół turzycy Davalla)Schoenetum nigricantis (zespół marzycy czarniawej)

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Schoenus ferrugineus

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Schoenus ferrugineus

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Schoenus ferrugineus

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) ⇒ ChO.