atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Calamagrostietum neglectaeSteff. 1931

Caricion lasiocarpae Caricion lasiocarpae Caricion lasiocarpae Caricion lasiocarp…Caricion lasiocarpaeCaricetum heleonastesSphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calamagrostietum neglectae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calamagrostietum neglectae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)