atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum limosae Br.-Bl. 1921

mszar dolinkowy z turzycą bagienną
Caricetum limosae
20.05.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL
Caricetum limosae
XL
Caricetum limosae
Caricetum limosae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum limosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum limosae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum limosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)