atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ribeso nigri-AlnetumSol.-Górn. (1975) 1987

ols porzeczkowy · ols typowy
Carici elongatae-AlnetumKoch 1925 p.p. · Ribo nigri-Alnetumanonim
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum — + przechodzące z Alno-Padion; drzewostan olszowy, czasem z jesionem i regionalnie ze świerkiem

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ribeso nigri-Alnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji