atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Molinietum caeruleae W.Koch 1926

łąka trzęślicowa
Molinietum medioeuropaeum W. Koch. 1926
Molinietum caeruleae
03.07.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Molinietum caeruleae
XL
Molinietum caeruleae
XL
Molinietum caeruleae
XL
Molinietum caeruleae
XL
Molinietum caeruleae
XL
Molinietum caeruleae
XL
Molinietum caeruleae
XL
Molinietum caeruleae
XL
Molinietum caeruleae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Molinietum caeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Molinietum caeruleae — zespół centralny, ChAss.= ChAll., zwłaszcza:

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Molinietum caeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)