atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Junco-MolinietumPrsg 1951[14] [🔉 jun·ko mo·li·ni·e·tum]

zespół situ i trzęślicy modrej
Agrostio-MolinietumFijałkowski 1990 nom.inval. p.max.p.[229] · Junco effusi-Molinietum caeruleaeTüxen 1954[535.1/gł.] · Junco-Molinietum(R. Tx. 1937) Preising in R. Tx. et Preising 1951 em. Pass. 1964[229/gł.] · Junco-Molinietum caeruleaePreising 1951 nom.nud.[229][535.1] · Molinietum caeruleaeW.Koch 1926 nom.illeg. sensu auct.p.p. nom.ambig.[229] · Molinietum caeruleae hydrocotyletosum(Jonas 1932) R.Tx. 1937 p.p.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Nazwa Junco-Molinietum to nomen nudum i nomen ambiguum.[559][535.1] [MS (2024-4-15)]
• Niestety tak nazwany zespół jest podany obok Molinium caeruleae Koch 1926 (w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Chytrý (2007) [535.1]/) ≡ Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae Kuhn 1937 (w /Ratyńska et al. (2010) [229]/). [MS (2024-4-15)]
• /Kącki Z. (2007) [559]/ synonimizuje ją z Ass.Selino-Molinietum Kuhn 1937, ściślej z podzespołem subAss.Selino-Molinietum hydrocotyletosum. Wskazane było zaprzestanie używania nazwy Junco-Molinietum jako niejasnej i różnorodnie interpretowanej. [MS (2024-4-15)]
• Patrz też synonimy na stronie Ass.Selino-Molinietum Kuhn 1937. [MS (2024-4-15)]
Zbiorowisko łąkowe lub łąkowo-pastwiskowe z panującą[229] trzęślicą modrą (Molinia caerulea s.str.) i (często masowym[14]) udziałem różnych sitów (Juncus) np. situ ostrokwiatowego (Juncus acutiflorus), situ skupionego (Juncus conglomeratus) i (głównie[49]) situ rozpierzchłego (Juncus effusus).

space

Występuje na silnie do umiarkowanie kwaśnych glebach, na zdegradowanych, kwaśnych, silnie przesuszonych, mało żyznych torfach, murszach i glejo-bielicach[229]; mało zasobnych (zwłaszcza w fosfor i potas), bezwapiennych[14]. Zbiorowisko jest rzadkie na terenie kraju.[229] Poza niskiej wartości paszowej użytkami zielonymi występują dość pospolicie (zwykle w postaci florystycznie zubożałej) na niewielkich podsuszonych "oczkach" śródleśnych torfowisk nie użytkowanych gospodarczo.[14]

space

Gospodarcze znaczenie nikłe; dostarczają niewielkiej ilości siana niskiej wartości.[49] W tradycyjnym gospodarowaniu koszone jednokrotnie, w końcu lata lub nawet w końcu września, na ściółkę; sporadycznie wypasano. W przypadku odwodnienia mogą przechodzić w bliźniczyska O.Nardetalia; w przypadku intensywnego nawożenia i odwodnienia mogą wykształcać się świeże łąki All.Arrhenatherion elatioris, w razie braku odwodnienia w wilgotne łąki All.Calthion palustris[535.1].

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: niezagrożone • siedliska N2000: 6410 ds,ds2 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Junco-Molinietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Junco-Molinietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Molinion (łąki trzęślicowe)

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Molinietalia (wilgotne łąki)

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.DAll.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.ChO.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.ChO.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.ChO.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji