atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. [🔉 kni·di·um]

selernica żyłkowana
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichom.