atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae Libb. 1933

świetlista dąbrowa subkontynentalna
Potentillo albae-Quercion petraeae
10.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Potentillo albae-Quercion petraeae
XL
Potentillo albae-Quercion petraeae
XL
Potentillo albae-Quercion petraeae
XL
Potenitllo albae-Quercetum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae — ChAll.

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae

  SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum
  
  SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae
  
    Ass.Peucedano cervariae-Coryletum