atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae Hadač et all. 1997

Filipendulion ulmariae Filipendulion ulmariae Filipendulion ulmariae Filipendulion ulma…Filipendulion ulmariaeLysimachio vulgaris-FilipenduletumFilipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae
Lythro-Filipenduletum ulmariae
15.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae — dominant Filipendula ulmaria

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)