atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Violo-Cnidietum dubii Walther in R.Tx. 1954 (n.inv.)

Arabis planisiliqua, Carex praecox, Lathyrus palustris, Poa angustifolia, Viola stagnina Ass: Violo-Cnidietum dubii*Walther in R.Tx. 1954 (n.inv.)

Violo-Cnidietum dubii
copyright © by Piotr Sikorski
Violo-Cnidietum dubii
Violo-Cnidietum dubii
XL
Violo-Cnidietum dubii
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii — regionalnie

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Violo-Cnidietum dubii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cnidion dubii