atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliaeZlinska 1989

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae — subdominant Filipendula ulmaria

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)