atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Valeriano-Filipenduletum Siss. in Westh. et all. 1946

Filipendulion ulmariae Filipendulion ulmariae Filipendulion ulmariae Filipendulion ulma…Filipendulion ulmariaeFilipendulo-Geranietum palustris (zespół wiązówki i bodziszka błotnego)Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Valeriano-Filipenduletum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Valeriano-Filipenduletum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Valeriano-Filipenduletum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Valeriano-Filipenduletum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)