atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustrisKornaś 1963

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)