atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliaeWalther 1955[229][535.1/gł.] [🔉 sku·tel·la·ri·o has·ti·fo·li·ē we·ro·ni·ce·tum lon·gi·fo·li·ē]

ziołoroślowe łąki kontynentalne
Pseudolysimachio longifoliae-AlopecuretumBlažková 1993[535.1] · Stachyo palustris-Thalictretum flavaeBal.-Tuláčková 1981[229] · Thalictro-Veronicetum longifoliaePass. 1964[229] · Veronico longifoliae-Euphorbietum palustrisKorneck 1963[14/gł.][229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Mylnie używane (pseudonim) Valeriano-Filipenduletum Sissingh in Westhoff et al. 1946 ex van Donselaar 1961 sensu auct. p.p. [MS (2024-4-12)]
• Nie: Valeriano-Filipenduletum Sissingh in Westhoff et al. 1946 ex van Donselaar 1961. [MS (2024-4-12)]
• /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ rozdzielnie traktuje Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris Korneck [Kornaś !?] 1963 oraz Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae Walther 1955 (patrz opis niżej); w ujęciach /Chytrý (2007) [535.1]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/ to synonimy. [MS (2024-4-12)]
Zbiorowisko łąkowo-ziołoroślowe z dużym udziałem szerokolistnych bylin dwuliściennych; osiąga 100-150cm wysokości.

space

Warstwa mszaków bardzo słabo rozwinięta.

space

Zbiorowisko stosunkowo rzadkie na terenie kraju, spotykane wyłącznie na niżu.[229] Jest to zespół występujący w strefie wpływu klimatu kontynentalnego.[535.1]

space

/Chytrý (2007) [535.1]/ wyróżnia następujące warianty:

• wariant Phalaris arundinacea — gatunkami diagnostycznymi są rośliny mokradłowe: krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), wiechlina błotna (Poa palustris) i sitowie leśne (Scirpus sylvaticus); często spotyka się przetacznik długolistny (Veronica longifolia ssp. maritimum); zbiorowiska z wysokimi bylinami dwuliściennymi, rzadko wykaszane, corocznie zalewane i przez większość sezonu wegetacyjnego wilgotne;

space

W /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ czyniącym rozróżnienie pomiędzy Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae Walther 1955 a Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris Korneck [Kornaś !?] 1963, ten drugi zespół charakteryzuje jako:

space

Zespół Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae Walther 1955 jest charakteryzowany zdawkowo: "analogiczne ziołorośla w strefie zalewowej dolin wielkich rzek na gruboziarnistych glebach piaszczystych".

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Molinietalia (wilgotne łąki)

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.ChO.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.ChO.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.ChO.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji