atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati(Libb. 1933) Krausch 1960

zespół miłka i kłosownicy pierzastej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)[?]
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)[ssp. procurrens]
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Galium album (przytulia biała)
Galium album (przytulia biała)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Orthantha lutea (ortanta żółta)
Orthantha lutea (ortanta żółta)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Plantago media (babka średnia)
Plantago media (babka średnia)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium montanum (ożanka górska)
Teucrium montanum (ożanka górska)[?]
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Stachys recta (czyściec prosty)
Stachys recta (czyściec prosty)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Artemisia campestris (bylica polna)
Artemisia campestris (bylica polna)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex humilis (turzyca niska)
Carex humilis (turzyca niska)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji