atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.354); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Stipa pulcherrima K. Koch

ostnica powabna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
20.06.2010, Dwikozy k/Sandomierza; copyright © by Jerzy Kruk
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Stipa (ostnica)kl 6394

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.354 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Gatunek o zasięgu submediterańsko-pontyjsko-południowosyberyjskim; na terenie Polski znajduje się północny kres europejskiego zasięgu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
🌱
wysokość: do 70 cm

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba bardzo sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin