takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.354); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Stipa pulcherrima K.Koch

ostnica powabna
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
20.06.2010, Dwikozy k/Sandomierza; copyright © by Jerzy Kruk
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Stipa (ostnica)kl 6394

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.354 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.