takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.

strzęplica nadobna strzęplica grzebieniasta
Koeleria cristata · Koeleria gracilis Pers.
KoeleriaKoeleriastrzęplica polska (Koeleria grandis)strzęplica piramidalna (Koeleria pyramidata)
skróty
🌸🌱
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
11.06.2009, rez. Biała Góra (Uniejów-Rędziny koło Miechowa); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
11.06.2009, rez. Biała Góra (Uniejów-Rędziny koło Miechowa); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6336

występowanie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100529.28.js - Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
100529-28
leg. Jacek Soboń #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
🌱
wysokość: 30 – 50 cm

wymagania i uprawa

Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba bardzo sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie