atlas-roslin.pl

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. [🔉 ke·ler·i·a *]

strzęplica nadobna, strzęplica grzebieniasta
Koeleria cristata Pers. [🔉 ke·ler·i·a *] · Koeleria gracilis Pers. [🔉 ke·ler·i·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Koeleria Koeleria Koeleria Koeleriastrzęplica polska (Koeleria grandis)strzęplica piramidalna (Koeleria pyramidata)
🌸🌱
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
11.06.2009, rez. Biała Góra (Uniejów-Rędziny koło Miechowa); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
11.06.2009, rez. Biała Góra (Uniejów-Rędziny koło Miechowa); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Koeleria (strzęplica)kl 6336

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100529.28.js - Koeleria macrantha (strzęplica nadobna); Arboretum Wojsławice
100529-28
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #3
znalezisko 20220531.13.22 - Koeleria macrantha (strzęplica nadobna); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-13
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
🌱
wysokość: 30 – 50 cm

wymagania i uprawa

Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba bardzo sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin