atlas-roslin.pl

Juncus [🔉 jun·kus]

sit
  
↓niełodygi pozornie bezlistne
Juncus capitatus (sit główkowaty)
Juncus tenuis (sit chudy)
Juncus conglomeratus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
  
  
↑nie łodygi normalnie ulistnione
Juncus bufonius
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus articulatus (sit członowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Kwiatostan zwykle szczytowy lub nieco boczny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
  
Rośliny zielne podobne do traw.

space

Liście szczeciniaste, szydlaste, rynnowate, „sitowate”, nagie. Pochwa liściowa otwarta.

Owocem jest torebka wielonasienna, przeważnie trójkomorowa.

space

Kwiaty drobne, o symetrii promienistej, obupłciowe, 3-krotne. Listków okwiatu 6 (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne), błoniaste. Pręcików 6 lub 3. Słupek górny, złożony z trzech owocolistków, trójkomorowy. Szyjka słupka jedna, z trzema znamionami. Kwiaty wiatropylne.

space