atlas-roslin.pl

(rząd) O.Nardetalia Prsg 1949

acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe (psiary)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Nardetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)