atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sisymbrio-Stipetum capillatae(Dziub. 1925) Medw.-Korn. 1959

zespół stulisza i ostnicy włosowatej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Sisymbrio-Stipetum capillatae
XL
Sisymbrio-Stipetum capillatae
XL
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 6210!priorytetowe ds,ds2 - murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis); priorytetowe "gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków"
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sisymbrio-Stipetum capillatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sisymbrio-Stipetum capillatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
🔵
ChO.
Achillea collina (krwawnik pagórkowy)
Achillea pannonica (krwawnik pannoński)
🔵
ChO.
Achillea pannonica (krwawnik pannoński)
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
🔵
ChO.
Achillea setacea (krwawnik szczecinkolistny)
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
🔵
ChO.
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Anthemis tinctoria (rumian żółty)
🔵
ChO.
Anthemis tinctoria (rumian żółty)
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
🔵
ChO.
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
🔵
ChO.
Asterella saccata (gwiaździanka workowata)
Astragalus danicus (traganek duński)
🔵
ChO.
Astragalus danicus (traganek duński)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
🔵
ChO.
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
🔵
ChO.
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
🔵
ChO.
Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
🔵
ChO.
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)
Echium russicum (żmijowiec czerwony)
🔵
ChO.
Echium russicum (żmijowiec czerwony)
Eryngium campestre (mikołajek polny)
🔵
ChO.
Eryngium campestre (mikołajek polny)
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
🔵
ChO.
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
Galium valdepilosum (przytulia stepowa)
🔵
ChO.
Galium valdepilosum (przytulia stepowa) [?]
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
🔵
ChO.
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy) [?]
Onobrychis arenaria (sparceta piaskowa)
🔵
ChO.
Onobrychis arenaria (sparceta piaskowa)
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
🔵
ChO.
Ornithogalum collinum (śniedek cienkolistny)
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
🔵
ChO.
Oxytropis pilosa (ostrołódka kosmata)
Pilosella bauhini (kosmaczek Bauhina)
🔵
ChO.
Pilosella bauhini (kosmaczek Bauhina)
Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
🔵
ChO.
Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
Salvia nemorosa (szałwia omszona)
🔵
ChO.
Salvia nemorosa (szałwia omszona)
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)
🔵
ChO.
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)
Scabiosa ochroleuca (driakiew żółtawa)
🔵
ChO.
Scabiosa ochroleuca (driakiew żółtawa)
Scorzonera purpurea (wężymord stepowy)
🔵
ChO.
Scorzonera purpurea (wężymord stepowy)
Stipa joannis (ostnica Jana)
🔵
ChO.
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
🔵
ChO.
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
Thesium linophyllon (leniec pospolity)
🔵
ChO.
Thesium linophyllon (leniec pospolity)
Thymus austriacus (macierzanka austriacka)
🔵
ChO.
Thymus austriacus (macierzanka austriacka)
Thymus glabrescens (macierzanka nagolistna)
🔵
ChO.
Thymus glabrescens (macierzanka nagolistna)
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
🔵
ChO.
Thymus kosteleckyanus (macierzanka pannońska)
Thymus marschallianus (macierzanka Marschalla)
🔵
ChO.
Thymus marschallianus (macierzanka Marschalla)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
🔵
ChO.
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
🔵
ChO.
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Viola rupestris (fiołek skalny)
🔵
ChO.
Viola rupestris (fiołek skalny)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
🔵
ChCl.
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
🔵
ChCl.
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
🔵
ChCl.
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
🔵
ChCl.
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
🔵
ChCl.
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Artemisia campestris (bylica polna)
🔵
ChCl.
Artemisia campestris (bylica polna)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
🔵
ChCl.
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
🔵
ChCl.
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
🔵
ChCl.
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
🔵
ChCl.
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
🔵
ChCl.
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
🔵
ChCl.
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
🔵
ChCl.
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex humilis (turzyca niska)
🔵
ChCl.
Carex humilis (turzyca niska)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
🔵
ChCl.
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
🔵
ChCl.
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
🔵
ChCl.
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
🔵
ChCl.
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
🔵
ChCl.
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
🔵
ChCl.
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
🔵
ChCl.
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
🔵
ChCl.
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
🔵
ChCl.
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
🔵
ChCl.
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
🔵
ChCl.
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
🔵
ChCl.
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
🔵
ChCl.
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Galium album (przytulia biała)
🔵
ChCl.
Galium album (przytulia biała)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
🔵
ChCl.
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
🔵
ChCl.
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
🔵
ChCl.
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
🔵
ChCl.
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
🔵
ChCl.
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
🔵
ChCl.
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
🔵
ChCl.
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
🔵
ChCl.
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
🔵
ChCl.
Ononis repens (wilżyna rozłogowa) [ssp. procurrens]
Orthantha lutea (ortanta żółta)
🔵
ChCl.
Orthantha lutea (ortanta żółta)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)
🔵
ChCl.
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty) [?]
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
🔵
ChCl.
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Plantago media (babka średnia)
🔵
ChCl.
Plantago media (babka średnia)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
🔵
ChCl.ChAss.
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
🔵
ChCl.
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
🔵
ChCl.
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
🔵
ChCl.
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
🔵
ChCl.
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
🔵
ChCl.
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
🔵
ChCl.
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Stachys recta (czyściec prosty)
🔵
ChCl.
Stachys recta (czyściec prosty)
🔵
ChCl.
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
🔵
ChCl.
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
🔵
ChCl.
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium montanum (ożanki górskiej)
🔵
ChCl.
Teucrium montanum (ożanki górskiej) [?]
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
🔵
ChCl.
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
🔵
ChCl.
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
🔵
ChCl.
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji