atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Koelerio-Festucetum rupicolaeKornaś 1952

zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej
Koelerio-Festucetum sulcataeKornaś 1952
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Koelerio-Festucetum rupicolae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Koelerio-Festucetum rupicolae — ChAss.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Koelerio-Festucetum rupicolae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum)
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
goździcznik wycięty (Petrorhagia prolifera)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)[?]
rogownica drobnokwiatowa (Cerastium brachypetalum)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
rogownica drobna (Cerastium pumilum)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
gęsiówka szorstkowłosista (Arabis hirsuta)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
tobołki przerosłe (Thlaspi perfoliatum)
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
wilczomlecz sztywny (Euphorbia serrulata)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
pięciornik wiosenny (Potentilla neumanniana)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
skalnica trójpalczasta (Saxifraga tridactylites)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
sparceta siewna (Onobrychis viciifolia)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
wilżyna rozłogowa (Ononis repens)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)[ssp. procurrens]
goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
marzanka pagórkowa (Asperula cynanchica)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
przytulia biała (Galium album)
Galium album (przytulia biała)
driakiew wonna (Scabiosa canescens)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
driakiew gołębia (Scabiosa columbaria)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
ortanta żółta (Orthantha lutea)
Orthantha lutea (ortanta żółta)
przetacznik kłosowy (Veronica spicata)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
babka średnia (Plantago media)
Plantago media (babka średnia)
czyścica drobnokwiatowa (Clinopodium acinos)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
ożanka pierzastosieczna (Teucrium botrys)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
ożanka właściwa (Teucrium chamaedrys)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
ożanka górska (Teucrium montanum)
Teucrium montanum (ożanka górska)[?]
dąbrówka kosmata (Ajuga genevensis)
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
głowienka kremowa (Prunella laciniata)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
czyściec prosty (Stachys recta)
Stachys recta (czyściec prosty)
dzwonek skupiony (Campanula glomerata)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
bylica polna (Artemisia campestris)
Artemisia campestris (bylica polna)
dziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
chaber nadreński (Centaurea stoebe)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
ostrożeń krótkołodygowy (Cirsium acaule)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
pępawa różyczkolistna (Crepis praemorsa)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
pajęcznica liliowata (Anthericum liliago)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
czosnek zielonawy (Allium oleraceum)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
turzyca wiosenna (Carex caryophyllea)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
turzyca niska (Carex humilis)
Carex humilis (turzyca niska)
kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
palczatka kosmata (Bothriochloa ischaemum)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
tymotka Boehmera (Phleum phleoides)
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
owsica łąkowa (Avenula pratensis)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
strzęplica nadobna (Koeleria macrantha)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
strzęplica piramidalna (Koeleria pyramidata)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
stokłosa prosta (Bromus erectus)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
kostrzewa bruzdkowana (Festuca rupicola)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
wiechlina cebulkowata (Poa bulbosa)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
wiechlina spłaszczona (Poa compressa)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
potłumek trwałowieczek (Weissia longifolia)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji