krzewy i drzewa na miejsca suche i słabe gleby

krzewy na gleby suche, lekkie, ubogie

objaśnienie skrótów