atlas-roslin.pl

Colutea

moszenki
Uprawiane krzewy ozdobne. Oprócz południowoeuropejskiego gatunku moszenki południowe (Colutea arborescens), w uprawie jest też mieszaniec z moszenkami wschodnimi (Colutea orientalis) — moszenki pośrednie (Colutea ×media), ma on niebieskawe liście, kwiaty mniejsze, brązowoczerwone i nieco otwarte na szczycie strąki.